Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Marasmius bulliardii »

História popisu - Marasmius bulliardii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 11.10.2017 18:03

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Androsaceus bulliardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Pat.</b> [as '<i>bulliardi</i>'], <i>Hym&#233;nomyc. Eur.</i> (Paris): 105 (1887)<br><b>Chamaeceras bulliardii</b> <b>(Qu&#233;l.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 455 (1898)<br><b>Marasmius bulliardii f. acicola</b> <b>(S. Lundell) Noordel.</b>, <i>Persoonia</i> <b>13</b>(3): 242 (1987)<br><b>Marasmius bulliardii</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>24</b>: 323 (1878) [1877] <b><font color='#0000FF'>f. bulliardii</font></b><br><b>Marasmius bulliardii</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>24</b>: 323 (1878) [1877] <b><font color='#0000FF'>var. bulliardii</font></b><br><b>Marasmius bulliardii var. papillata</b> <b>Theiss.</b>, <i>Brot&#233;ria</i>, s&#233;r. bot. <b>8</b>: 55 (1909)<br><b>Marasmius rotula f. acicola</b> <b>S. Lundell</b>, in Lundell &amp; Nannfeldt, <i>Fungi Exsiccati Suecici</i> <b>49-50</b>(Sched.): 39 (1957)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1235887


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 18:01

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Quél.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.09.2002 08:21

tanečnica Bulliardova

Marasmius bulliardii
špička Bulliardova