Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Macrolepiota konradii »

História popisu - Macrolepiota konradii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 18:13

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser


Zmeny urobil: Erik Brozmann
Dátum: 07.11.2010 08:51

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Autor popisu: upravené podľa Veľkého atlasu húb - L.Hgara,V.Antonín,J.Baier 1Autor popisu: upravené podľa Veľkého atlasu húb - L.Hagara,V.Antonín,J.Baier


Zmeny urobil: Erik Brozmann
Dátum: 07.11.2010 08:17

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Na rozdiel od bedľe vysokej má klobúk len 50-120mm široký,okolo hladkého temena pokrytý nepočetnými stierateľnými šupinami,okraj bez šupín a belavý. 1Na rozdiel od bedľe vysokej (Macrolepiota procera) má klobúk len 50-120mm široký,okolo hladkého temena pokrytý nepočetnými stierateľnými šupinami,okraj bez šupín a belavý.


Zmeny urobil: Erik Brozmann
Dátum: 07.11.2010 08:15

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Na rozdiel od bedľe vysokej má klobúk len 50-120mm široký,okolo hladkého temena pokrytý nepočetnými stierateľnými šupinami,okraj bez šupín a belavý.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Má slabšiu ornamentiku.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Má menšie výtrusy ako bedľa vysoká.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie dosť hojne v tráve a opade,najme v listnatých lesoch,na ich okrajoch a iných presvetlených miestach.Vyskytuje sa jednotlivo alebo v skupinách.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Autor popisu: upravené podľa Veľkého atlasu húb - L.Hgara,V.Antonín,J.Baier


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.02.2002 00:00

Bedľa Konradova

Macrolepiota konradii
Bedla Konradova