Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Oxytropis campestris subsp. sordida »

História popisu - Oxytropis campestris subsp. sordida

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ján Zábojník
Dátum: 02.01.2021 15:39

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1vlnice


Zmeny urobil: Ján Zábojník
Dátum: 30.12.2020 10:45

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Willd.) C. Hartm.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<em>Astragalus campestris</em> <small>L.</small><br /> <em>Oxytropis campestris </em>subsp.<em> campestris</em><br /> <em>Oxytropis alpina</em> <small>Ten.</small><br /> <em>Astragalus campestris </em>subsp.<em> alpinus</em> <small>(Ten.) P.Fourn.</small><br /> <em>Oxytropis nuriae</em> <small>Sennen</small><br /> <em>Oxytropis campestris </em>subsp.<em> sordida</em> <small>sensu Hayek</small><br /> <em>Astragalus sordidus</em> <small>sensu auct.</small><br /> <em>Oxytropis tatrae</em> <small>Borbas</small><br />  1<em>Astragalus campestris</em> <small>L.</small><br /> <em>Oxytropis campestris </em>subsp.<em> campestris</em><br /> <em>Oxytropis alpina</em> <small>Ten.</small><br /> <em>Astragalus campestris </em>subsp.<em> alpinus</em> <small>(Ten.) P.Fourn.</small><br /> <em>Oxytropis nuriae</em> <small>Sennen</small><br /> <em>Oxytropis campestris </em>subsp.<em> sordida</em> <small>sensu Hayek</small><br /> <em>Astragalus sordidus</em> <small>sensu auct.</small><br /> <em>Oxytropis tatrae</em> <small>Borbas</small><br />

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1215694 10


Zmeny urobil: Marián Krivuš
Dátum: 23.12.2020 10:25

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1rešetliak 1ostropysk poľný

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Rhamnus pumila 1Oxytropis campestris subsp. sordida

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<em>Rhamnus pumilus</em> <small>Turra</small><br /> <em>Oreoherzogia pumila</em> <small>(Turra) W. Vent</small><br /> <em>Oreoherzogia legionensis</em> <small>(Rothm.) W. Vent</small><br /> <em>Forgerouxa repens</em> <small>Raf.</small><br /> <em>Frangula rotundifolia</em> <small>Mill.</small><br /> <em>Atulandra valentina</em> <small>Raf.</small><br />  1<em>Astragalus campestris</em> <small>L.</small><br /> <em>Oxytropis campestris </em>subsp.<em> campestris</em><br /> <em>Oxytropis alpina</em> <small>Ten.</small><br /> <em>Astragalus campestris </em>subsp.<em> alpinus</em> <small>(Ten.) P.Fourn.</small><br /> <em>Oxytropis nuriae</em> <small>Sennen</small><br /> <em>Oxytropis campestris </em>subsp.<em> sordida</em> <small>sensu Hayek</small><br /> <em>Astragalus sordidus</em> <small>sensu auct.</small><br /> <em>Oxytropis tatrae</em> <small>Borbas</small><br />

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Prízemná rastlina - do 15 cm rastúca na okrajoch suťovísk, ale aj v trávnatom poraste.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1511051 1215694


Zmeny urobil: Marián Krivuš
Dátum: 23.12.2020 10:22

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pichliač 1rešetliak

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cirsium x fissibracteatum 1Rhamnus pumila

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<em>Rhamnus pumilus</em> <small>Turra</small><br /> <em>Oreoherzogia pumila</em> <small>(Turra) W. Vent</small><br /> <em>Oreoherzogia legionensis</em> <small>(Rothm.) W. Vent</small><br /> <em>Forgerouxa repens</em> <small>Raf.</small><br /> <em>Frangula rotundifolia</em> <small>Mill.</small><br /> <em>Atulandra valentina</em> <small>Raf.</small><br />

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
16 15

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Alpínske a subaplínske pásmo - Alpy 1Alpínske a subaplínske pásmo - Alpy - Dolomity

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1511051


Úvodné znenie

Publikoval: Marián Krivuš
Dátum: 23.12.2020 10:19

pichliač

Cirsium x fissibracteatum


Výskyt: VI. - VIII.

Výskyt:

Alpínske a subaplínske pásmo - Alpy

Poznámka / Zaujímavosti:

Na Slovensku nerastie