Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Leucocoprinus birnbaumii »

História popisu - Leucocoprinus birnbaumii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 15.08.2020 19:24

Český názov:

Old VersionNew Version
1bělohnojník sírožlutý 1bedla cibulkotřenná

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus aureus</b> <b>F.M. Bailey</b>, <i>Compr. Cat. Queensland Pl.</i>: 715 (1913)<br><b>Agaricus birnbaumii</b> <b>Corda</b>, <i>Icon. fung.</i> (Prague) <b>3</b>: 48 (1839)<br><br><b>Agaricus cepistipes var. luteus</b> <b>Bolton</b>, <i>Hist. fung. Halifax</i> (Huddersfield) <b>2</b>: 50 (1788)<br><b>Agaricus luteus</b> <b>Bolton</b>, <i>Hist. fung. Halifax</i> (Huddersfield) <b>2</b>: 50, tab. 50 (1788)<br><b>Bolbitius birnbaumii</b> <b>(Corda) Sacc. &amp; Traverso</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>19</b>: 151 (1910)<br><b>Lepiota aurea</b> <b>Massee</b>, <i>Bull. Misc. Inf.</i>, Kew: 189 (1912)<br><b>Lepiota cepistipes var. lutea</b> <b>(Bolton) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 44 (1887)<br><b>Lepiota lutea</b> <b>(Bolton) Mattir.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>13</b>: 33 (1897)<br><b>Lepiota pseudolicmophora</b> <b>Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 74 (1922)<br><b>Leucocoprinus luteus</b> <b>(Bolton) Locq.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>14</b>: 93 (1945) 1<b>Agaricus aureus</b> <b>F.M. Bailey</b>, <i>Compr. Cat. Queensland Pl.</i>: 715 (1913)<br><b>Agaricus birnbaumii</b> <b>Corda</b>, <i>Icon. fung.</i> (Prague) <b>3</b>: 48 (1839)<br><br><b>Agaricus luteus</b> <b>Bolton</b>, <i>Hist. fung. Halifax</i> (Huddersfield) <b>2</b>: 50, tab. 50 (1788)<br><b>Bolbitius birnbaumii</b> <b>(Corda) Sacc. &amp; Traverso</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>19</b>: 151 (1910)<br><b>Lepiota aurea</b> <b>Massee</b>, <i>Bull. Misc. Inf.</i>, Kew(4): 189 (1912)<br><b>Lepiota cepistipes var. lutea</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 44 (1887)<br><b>Lepiota lutea</b> <b>Mattir.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>13</b>: 37 (1897)<br><b>Lepiota lutea var. aurantiofloccosa</b> <b>A.H. Sm. &amp; P.M. Rea</b>, <i>Mycologia</i> <b>36</b>(2): 134 (1944)<br><b>Lepiota pseudolicmophora</b> <b>Rea</b> [as '<i>pseudo-licmophora</i>'], <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 74 (1922)<br><b>Leucocoprinus birnbaumii var. salvadorianus</b> <b>Raithelh.</b>, <i>Metrodiana</i> <b>15</b>(1): 8 (1987)<br><b>Leucocoprinus luteus</b> <b>(Mattir.) Locq.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>14</b>: 93 (1945)


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 18.08.2012 19:31

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus aureus</b> <b>F.M. Bailey</b>, <i>Compr. Cat. Queensland Pl.</i>: 715 (1913)<br><b>Agaricus birnbaumii</b> <b>Corda</b>, <i>Icon. fung.</i> (Prague) <b>3</b>: 48 (1839)<br><br><b>Agaricus cepistipes var. luteus</b> <b>Bolton</b>, <i>Hist. fung. Halifax</i> (Huddersfield) <b>2</b>: 50 (1788)<br><b>Agaricus luteus</b> <b>Bolton</b>, <i>Hist. fung. Halifax</i> (Huddersfield) <b>2</b>: 50, tab. 50 (1788)<br><b>Bolbitius birnbaumii</b> <b>(Corda) Sacc. &amp; Traverso</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>19</b>: 151 (1910)<br><b>Lepiota aurea</b> <b>Massee</b>, <i>Bull. Misc. Inf.</i>, Kew: 189 (1912)<br><b>Lepiota cepistipes var. lutea</b> <b>(Bolton) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 44 (1887)<br><b>Lepiota lutea</b> <b>(Bolton) Mattir.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>13</b>: 33 (1897)<br><b>Lepiota pseudolicmophora</b> <b>Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 74 (1922)<br><b>Leucocoprinus luteus</b> <b>(Bolton) Locq.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>14</b>: 93 (1945)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1333327


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 19:01

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Corda) Singer


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 10.10.2011 13:38

Výskyt do:

Old VersionNew Version
18 110


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 03.07.2005 20:39

bedľovec citrónovožltý

Leucocoprinus birnbaumii
bělohnojník sírožlutý

Nejedlá huba
Výskyt: VII. - VIII.