Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Helvella nannfeldtii »

História popisu - Helvella nannfeldtii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 17.08.2020 20:53

chriapač

Helvella nannfeldtii Skrede, T.A. Carlsen & T. Schumach.
chřapáč

Vzácna huba
Výskyt: VII. - IX.

Klobúk/Plodnica:

Apothécia čiaškovité, niekedy stlačené, krátko stopkaté, brvité, čierne s bielou, alebo belavou bázou hlúbika.

Výskyt:

Arkto-alpínsky druh, na severe Európy v tundrových porastoch, v Karpatoch a Alpách vo vysokých nadmorských výškach v alpínskych trávnikoch a vlhkých, skalných štrbinách.

Podobné druhy:

Podobné arkto-alpínske druhy H. alpina, H. alpestris a H. macrosperma nemajú belavú bázu hlúbika.

Poznámka / Zaujímavosti:

Druh patriaci do okruhu H. corium, opísaný v r. 2017