Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Peziza coquandii »

História popisu - Peziza coquandii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 05.07.2020 11:48

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Plodnice veľké až do 150mm. 1Plodnice veľké až do 120mm.


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 05.07.2020 11:38

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Pachyella coquandii 1Peziza coquandii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Donadini) Häffner & Schopfer 1Donadini

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Peziza coquandii</b> <b>Donadini</b> [as '<i>coquandi</i>'], <i>Bull. trimest. F&#233;d. Mycol. Dauphin&#233;-Savoie</i> <b>25</b>(no. 97): 11 (1985) 1Pachyella coquandii (Donadini) Häffner & Schopfer [as 'coquandi'] 1992

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Neaktualizovať podľa IF.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1357939 10


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 05.07.2020 11:09

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rast v subalpínskej a alpínskej zóne na vlhkej pôde (okraje ciest, miesta s uskladneným drevom, atď.).


Úvodné znenie

Publikoval: Filip Fuljer
Dátum: 05.07.2020 11:08

Pachyella coquandii (Donadini) Häffner & Schopfer

Vzácna huba

Klobúk/Plodnica:

Plodnice veľké až do 150mm.

Mikroznaky:

Bradavičnaté výtrusy o veľkosti okolo 15x7-8µm, elipsoidné.