Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Taraxacum copidophyllum »

História popisu - Taraxacum copidophyllum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 17.05.2020 20:27

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1- listy s čepelí jednoduše členěnou, s koncovým úkrojkem nápadně velkým, často úzce trojúhelníkovitě střelovitým - řapíky nápadně červenofialové - vnější zákrovní listeny široké, často vejčité, prosvítavě bíle lemované, za květu k vnitřním zákrovům volně přitisklé nebo šikmo odstálé, později volně rozestálé - na bázi úboru tvoří pravidelný límeček - vlhčí stanoviště (dle květena ČR, 8)

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Taxon je od ostatních Ruderalií dobře odlišitelný podle bíle lemovaných, nahoru směřujících vnějších zákrovů. Roste však na biotopech mnohdy vhodných pro výskyt vzácných bahenních pampelišek sect. Palustria, navíc díky typickému vzhledu vnějšího zákrovu může na první pohled pampelišky této sekce připomínat. Liší se především vnějšími zákrovy, které nejsou pravidelně střechovitě u sebe a kryjící se, často jsou navíc kopinaté a nepravidelně zvlněné, lesklé.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Vyrůstá roztroušeně především v nižších polohách na vlhkých aluviálních až slatinných loukách, převážně typu Alopecurion až Molinion, avšak lze jej nalézt také na loukách typu Caricion. Na Moravě je tento druh vzácnější.


Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 16.05.2020 13:30

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Dahlst.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1787203 10


Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 16.05.2020 13:30

púpava

Taraxacum copidophyllum
pampeliška šavlovitá