Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Eutypa sparsa »

História popisu - Eutypa sparsa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 05.04.2020 21:19

eutypka

Eutypa sparsa Romell
bradavkatka


Výskyt:

Mrtvé dřevo listnáčů, např. Fraxinus, Populus apod.