Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Echinoderma calcicola »

História popisu - Echinoderma calcicola

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 30.07.2018 13:03

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Lepiota calcicola 1Echinoderma calcicola

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Knudsen 1(Knudsen) Bon

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Cystolepiota calcicola</b> <b>(Knudsen) Bon &amp; Courtec.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>18</b>(no. 69): 38 (1987)<br><b>Lepiota calcicola</b> <b>Knudsen</b>, <i>Bot. Tidsskr.</i> <b>75</b>(2-3): 140 (1980)<br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1354367


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 02.04.2007 21:54

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bedla vápnomilná

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Knudsen

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.02.2002 00:00

Bedlička vápnomilná

Lepiota calcicola