Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lachnellula mugonicola »

História popisu - Lachnellula mugonicola

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 12.10.2019 21:29

vlnuška

Lachnellula mugonicola Baral nom. prov.
brvenka


Výskyt:

Převážně vysokohorský druh rozšířený v subalpínském stupni (pásmu kosodřeviny), kde vyrůstá převážně na mrtvých připojených větvičkách Pinus mugo. Nicméně byl zaznamenán i v nižších polohách od podhorského stupně. Pravděpodobně celkem běžný nebo nepříliš vzácný.

Podobné druhy:

Převážně další taxony běžné na Pinus mugo:
Lachnellula suecica
Lachnellula fuckelii

ale i další druhy tohoto rodu.

Poznámka / Zaujímavosti:

Tento druh zatím nebyl platně popsán, avšak je již dosti dlouho znám a ve vědecké komunitě byl přijat.