Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hieracium silesiacum »

História popisu - Hieracium silesiacum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 26.09.2019 13:26

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Krause

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<em>Hieracium sparsum </em>subsp.<em> silesiacum</em> <small>(Krause) Zahn</small><br />  1<em>Hieracium sparsum </em>subsp.<em> silesiacum</em> <small>(Krause) Zahn</small><br />

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
141851 10


Úvodné znenie

Publikoval: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 26.09.2019 13:26

jastrabnik slezsky

Hieracium silesiacum
jestřábník slezský

Vzácna huba

Výskyt:

Druh je rozšířen zřejmě pouze v Hrubém Jeseníku a v Polských a Slovenských Tatrách. Zde se vyskytuje mezi kosodřevinou v subalpínském stupni, kde je známá předdevším z fytocenózy Vaccinio myrtilli-Calamagrostietum villosae.

Podobné druhy:

Další hybridní druhy z širšího okruhu Hieracium alpinum.