Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lycoperdon pratense »

História popisu - Lycoperdon pratense

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Radim Dvořák
Dátum: 20.10.2020 20:25

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 12

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro


Zmeny urobil: Radim Dvořák
Dátum: 20.10.2020 20:24

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pýchavka stlačená


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 22.09.2019 14:58

prášnica

Lycoperdon pratense Schumach.