Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lentinellus castoreus »

História popisu - Lentinellus castoreus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 28.11.2013 12:11

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Hemicybe castorea</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>32</b>: 249 (1879)<br><b>Hemicybe tomentella</b> <b>(P. Karst.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>48</b>: 140 (1889)<br><b>Lentinellus castoreus</b> <b>(Fr.) K&#252;hner &amp; Maire</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>50</b>: 16 (1934) <b><font color='#0000FF'>f. castoreus</font></b><br><b>Lentinellus castoreus f. galeiformis</b> <b>R.H. Petersen</b>, in Petersen &amp; Hughes, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>198</b>: 43 (2004)<br><b>Lentinellus castoreus f. ochropallidus</b> <b>P.-A. Moreau ex R.H. Petersen</b>, in Petersen &amp; Hughes, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>198</b>: 46 (2004)<br><b>Lentinellus castoreus f. pseudoporosus</b> <b>R.H. Petersen</b>, in Petersen &amp; Hughes, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>198</b>: 49 (2004)<br><b>Lentinellus castoreus</b> <b>(Fr.) K&#252;hner &amp; Maire</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>50</b>: 16 (1934) <b><font color='#0000FF'>var. castoreus</font></b><br><b>Lentinellus castoreus var. tomentellus</b> <b>(P. Karst.) P.-A. Moreau &amp; P. Roux</b>, in Moreau, Roux &amp; Mascarell, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>115</b>(3): 345 (1999)<br><b>Lentinellus pusio</b> <b>Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>81</b>: 71 (1965)<br><b>Lentinellus ursinus var. castoreus</b> <b>(Fr.) Krieglst.</b>, <i>Die Gro&#223;pilze Baden-W&#252;rttembergs</i>, <b>3</b>. St&#228;nderpilze: Bl&#228;tterpilze I (Stuttgart): 10 (2001)<br><b>Lentinellus ursinus var. pusio</b> <b>(Romagn.) P.-A. Moreau</b>, in Moreau, Roux &amp; Mascarell, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>115</b>(3): 338 (1999)<br><b>Lentinus angustifolius</b> <b>Romell</b>, <i>Bih. K. svenska VetenskAkad. Handl.</i>, Afd. 3 <b>26</b>(no. 16): 7 (1901)<br><b>Lentinus castoreus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 395 (1838) [1836-1838]<br><b>Lentinus castoreus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 395 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. castoreus</font></b><br><b>Lentinus castoreus var. hirneoloides</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>J. Linn. Soc.</i>, Bot. <b>10</b>(no. 45): 302 (1868) [1869]<br><b>Lentinus tomentellus</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 79 (1887)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1251322


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 01.01.2012 20:30

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Kühner & Maire


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 04.02.2002 00:00

húževnatček bobrí

Lentinellus castoreus
houžovec bobří