Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Carex flava subsp. alpina »

História popisu - Carex flava subsp. alpina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 30.07.2019 20:34

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Kneuck.) O.Bolòs, Masalles & Vigo

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 30.07.2019 20:33

ostrica žltá

Carex flava subsp. alpina
ostřice rusá alpínská


Klobúk/Plodnica:

Od nominátního poddruhu se rozlišuje menšími rozměry - lodyhy jen do 30 cm dlouhými, 1-2 samičí klásky, mošničky jen 3,5-4,5 mm.

Výskyt:

Vyskytuje se na obdobných stanovištích jako Carex flava, avšak častěji ve vyšších polohách.