Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Phyteuma ovatum »

História popisu - Phyteuma ovatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 28.07.2019 21:06

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Honckeny

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<em>Phyteuma halleri</em> <small>All.</small><br />  1<em>Phyteuma halleri</em> <small>All.</small><br />

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1501169 10


Úvodné znenie

Publikoval: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 28.07.2019 21:06

zerva

Phyteuma ovatum
zvonečník


Podobné druhy:

Phyteuma nigrum