Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Achillea oxyloba »

História popisu - Achillea oxyloba

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 28.07.2019 20:15

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(DC.) Schultz Bip.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<em>Ptarmica oxyloba</em> <small>DC.</small><br /> <em>Anthemis alpina </em>subsp.<em> alpina</em> <small>L.</small><br /> <em>Anthemis alpina</em> <small>L.</small><br />  1<em>Ptarmica oxyloba</em> <small>DC.</small><br /> <em>Anthemis alpina </em>subsp.<em> alpina</em> <small>L.</small><br /> <em>Anthemis alpina</em> <small>L.</small><br />

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1507409 10


Úvodné znenie

Publikoval: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 28.07.2019 20:15

rebríček

Achillea oxyloba
řebříček

Chránená huba
Výskyt: VI. - IX.

Výskyt:

Endemit jihovýchodních Alp. Zde vyrůstá na vápencových skalách a sutích v rozmezí 1600-2800 m. n. m.