Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Anthemis cretica »

História popisu - Anthemis cretica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ján Zábojník
Dátum: 31.12.2020 22:20

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.


Úvodné znenie

Publikoval: Marián Krivuš
Dátum: 19.07.2019 19:55

ruman krétsky

Anthemis cretica

Vzácna huba
Výskyt: VI. - VIII.

Výskyt:

Horské lúky

Poznámka / Zaujímavosti:

Na Slovensku nerastie