Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ischnoderma resinosum »

História popisu - Ischnoderma resinosum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 29.01.2016 10:43

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Boletus fuliginosus</b> <b>Scop.</b>, <i>Fl. carniol.</i>, Edn 2 (Wien) <b>2</b>: 470 (1772)<br><b>Boletus resinosus</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i> <b>1</b>: 171 (1794)<br><b>Cladomeris fuliginosa</b> <b>(Scop.) Qu&#233;l.</b>, (1886)<br><b>Fomes fuliginosus</b> <b>(Scop.) Fr.</b>, <i>Grevillea</i> <b>13</b>(no. 68): 119 (1885)<br><b>Fomes resinosus</b> <b>(Schrad.) Bigeard &amp; H. Guill.</b>, <i>Fl. Champ. Sup&#233;r. France</i> (Chalon-sur-Sa&#244;ne) <b>2</b>: 356 (1913)<br><b>Fomitopsis resinosa</b> <b>(Schrad.) Rauschert</b>, <i>Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.</i> <b>101</b>(11-12): 641 (1990)<br><b>Ischnoderma fuliginosum</b> <b>(Scop.) Murrill</b>, <i>Bull. Torrey bot. Club</i> <b>31</b>(11): 606 (1904)<br><b>Ischnoderma resinosum f. aporum</b> <b>Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 131 (1937)<br><b>Ischnoderma resinosum</b> <b>(Schrad.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>5</b>: 38 (1879) <b><font color='#0000FF'>f. resinosum</font></b><br><b>Ochroporus resinosus</b> <b>(Schrad.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 484 (1888) [1889]<br><b>Placodes resinosus</b> <b>(Schrad.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 170 (1886)<br><b>Polyporus fuliginosus</b> <b>(Scop.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 451 (1838) [1836-1838]<br><b>Polyporus resinosus</b> <b>(Schrad.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 361 (1821)<br><b>Polyporus resinosus var. incurvus</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. N.Y. St. Mus.</i> <b>49</b>: 31 (1897) [1896]<br><b>Polyporus resinosus</b> <b>(Schrad.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 361 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. resinosus</font></b><br><b>Scindalma fuliginosum</b> <b>(Scop.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 518 (1898)<br><b>Ungulina fuliginosa</b> <b>(Scop.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 103 (1900)<br><b>Ungulina fuliginosa</b> <b>(Scop.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 103 (1900) <b><font color='#0000FF'>subsp. fuliginosa</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1100840


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.01.2012 09:39

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.)Karst. 1(Schrad.) P. Karst.


Zmeny urobil:
Dátum: 21.07.2010 00:57

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1smolokorka buková

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 22.10.2007 23:36

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Láziochlena Pouzarova 1Smolokôrovka buková

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Lasiochlaena anisea 1Ischnoderma resinosum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.)Karst.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.02.2002 00:00

Láziochlena Pouzarova

Lasiochlaena anisea