Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Crepis froelichiana subsp. dinarica »

História popisu - Crepis froelichiana subsp. dinarica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Marián Krivuš
Dátum: 14.07.2019 08:08

škarda

Crepis froelichiana subsp. dinarica

Vzácna huba
Výskyt: VI. - VIII.

Výskyt:

Stredomorské pohoria - aj Alpy, Pyreneje, ....

Poznámka / Zaujímavosti:

V SR nerastie.