Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Crepis praemorsa subsp. dinarica »

História popisu - Crepis praemorsa subsp. dinarica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ján Zábojník
Dátum: 31.12.2020 22:36

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(G. Beck) P.D. Sell

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<em>Crepis incarnata </em>var.<em> dinarica</em> <small>G. Beck</small><br /> <em>Crepis incarnata </em>subsp.<em> dinarica</em> <small>(G. Beck) Hayek</small><br /> <em>Crepis incarnata</em> <small>(Jacq.) Tausch, non Vis.</small><br /> <em>Crepis froelichiana </em>subsp.<em> incarnata</em> <small>(Jacq.) Janchen</small><br />

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1503240


Zmeny urobil: Ján Zábojník
Dátum: 31.12.2020 22:35

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Crepis froelichiana subsp. dinarica 1Crepis praemorsa subsp. dinarica


Zmeny urobil: Ján Zábojník
Dátum: 31.12.2020 22:33

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Marián Krivuš
Dátum: 14.07.2019 08:08

škarda

Crepis froelichiana subsp. dinarica

Vzácna huba
Výskyt: VI. - VIII.

Výskyt:

Stredomorské pohoria - aj Alpy, Pyreneje, ....

Poznámka / Zaujímavosti:

V SR nerastie.