Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Phleum phleoides »

História popisu - Phleum phleoides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 19.06.2019 21:10

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.) H. Karst.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<em>Phleum boehmeri</em> <small>Wib.</small><br />  1<em>Phleum boehmeri</em> <small>Wib.</small><br />

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
142636 10


Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 19.06.2019 21:10

timotejka tuhá

Phleum phleoides
bojínek tuhý


Výskyt: V. - VI.

Výskyt:

Suché stráně a meze, stepní biotopy, od pahorkatin do hor.