Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pilosella leptophyton »

História popisu - Pilosella leptophyton

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 11.06.2019 17:15

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Nägeli et Peter) S. Bräut. et Greuter

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<em>Hieracium leptophyton</em> <small>Nägeli &amp; Peter</small><br /> <em>Pilosella mollicaulis</em> <small>Auct.</small><br />  1<em>Hieracium leptophyton</em> <small>Nägeli &amp; Peter</small><br /> <em>Pilosella mollicaulis</em> <small>Auct.</small><br />

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
141809 10


Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 11.06.2019 17:15

chlpánik

Pilosella leptophyton
jestřábník lesostepní


Výskyt: V. - VI.

Klobúk/Plodnica:

Výběžky nadzemní, až 35 cm dlouhé, často vystoupavé, s listy směrem ke konci výběžků postupně se zmenšujícími úzce obkopinatými až úzce eliptickými, na vrcholu tupě špičatými až špičatými. Lodyha v dolní části s roztroušenými až četnými rovnovážně odstávajícími světlými jednoduchými chlupy, v horní části s jednoduchými chlupy s krátkou černou dolní částí, roztroušenými až četnými stopkatými žlázkami a roztroušenými hvězdovitými chlupy. Listy na ploše s ojedinělými, na okrajích a na rubu na střední žilce až četnými jednoduchými chlupy, na rubu s roztroušenými až četnými hvězdovitými chlupy, nasivěle zelené až tmavě zelené, lodyžní listy v počtu 1–2. Květentvím je latovitý vrcholík, úbory a stopky květenství často s četnými hustými jednoduchými chlupy (někdy však mohou naopak chybět), mezi nimi se stopkatými žlázkami a hvězdovitými chlupy. Zákrov 7,0–8,5 mm dlouhý.

Výskyt:

Výslunné stráně, meze, suché louky, travnaté a kamenité svahy, náspy a zářezy komunikací. Centrem rozšíření jsou pahorkatiny moravského a českého termofytika.