Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Taraxacum gelertii »

História popisu - Taraxacum gelertii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 28.05.2019 16:17

Kvalita:

Old VersionNew Version
110 16


Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 28.05.2019 16:17

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Raunk.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR řazen na červeném seznamu do kategorie C3 - ohrožených druhů.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
141687 10


Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 28.05.2019 16:15

púpava

Taraxacum gelertii
pampeliška Gelertova


Výskyt: IV. - V.

Výskyt:

Vlhčí louky a pastviny, obvykle oligotrofní, roztroušeně se vyskytující druh převážně v Čechách, zvláště pak na západ, až po Českomoravskou vrchovinu, vzácnější výskyt i na Moravě, např. MS Beskydy.

Podobné druhy:

Jedna z mála druhů pampelišek na našem území, řazených do sekce Celtica (někdy též uváděna v sekci Naevosa). Keltské pampelišky mají charakteristický jednoduchý zákrov a tvar listové čepele. Rostou převážně na vlhkých loukách mezofytika a oreofytika.