Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hieracium caesium »

História popisu - Hieracium caesium

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 22.05.2019 20:56

jastrabník

Hieracium caesium
jestřábník sivý


Výskyt: V. - VII.

Výskyt:

Méně častý až vzácný druh ze sekce Vulgata, který se vyskytuje na skalách a kamenitých svazích od pahorkatin do subalpínského stupně převážně na bazických podkladech.

Podobné druhy:

Hieracium murorum
Hieracium bifidum
Hieracium lachenalii
Hieracium transsilvanicum