Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Iris bicapitata »

História popisu - Iris bicapitata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Marián Krivuš
Dátum: 02.05.2019 21:26

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1kosatec


Úvodné znenie

Publikoval: Marián Krivuš
Dátum: 02.05.2019 21:26

Iris bicapitata

Vzácna huba
Výskyt: III. - V.

Klobúk/Plodnica:

Kosatec nižšieho vzarstu v rôznych farebných mutáciách. Rastie hlavne v škrapových poliach.

Výskyt:

Stredomorie