Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Iris tuberosa »

História popisu - Iris tuberosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ján Zábojník
Dátum: 30.12.2020 21:28

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<em>Iris tuberosa</em> <small>L.</small><br /> <em>Iris tuberosa </em>var.<em> tuberosa</em><br /> <em>Hermodactylus bispathaceus</em> <small>Sweet</small><br /> <em>Iris bispathacea</em> <small>(Sweet) Spach</small><br /> <em>Hermodactylus calatajeronensis</em> <small>Tod. ex Lojac.</small><br /> <em>Hermodactylus repens</em> <small>Sweet</small><br /> <em>Hermodactylus zambranii</em> <small>Lojac.</small><br />  1<em>Iris tuberosa</em> <small>L.</small><br /> <em>Iris tuberosa </em>var.<em> tuberosa</em><br /> <em>Hermodactylus bispathaceus</em> <small>Sweet</small><br /> <em>Iris bispathacea</em> <small>(Sweet) Spach</small><br /> <em>Hermodactylus calatajeronensis</em> <small>Tod. ex Lojac.</small><br /> <em>Hermodactylus repens</em> <small>Sweet</small><br /> <em>Hermodactylus zambranii</em> <small>Lojac.</small><br />

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1450637 10


Úvodné znenie

Publikoval: Marián Krivuš
Dátum: 22.04.2019 18:49

iris

Iris tuberosa

Vzácna huba
Výskyt: III. - V.

Klobúk/Plodnica:

Vysoký Iris do 60 cm rastúci v krovinách a na okrajoch lúk. Vyžaduje suché prostredie avšak zatienené. V SR a ČR nerastie.

Výskyt:

Stredomorie a južná Európa.