Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Taraxacum atrox »

História popisu - Taraxacum atrox

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 17.05.2020 18:04

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1- listové čepele tmavě našedle zelené, na úkrojcích a interlobiích nepravidelně zubaté - interlobia tmavě zbarvená, s nahoru zvlněnými okraji - řapíky sytě našedle fialové - vnější zákrovní listeny poměrně úzké, šikmo dolů směřující, již za květu výrazně šedofialově naběhlé (diagnostický znak!!!) Druh vykazuje podobně jako další pampelišky této sekce značnou fenotypovou plasticitu závislou na podmínkách prostředí. Dobře poznatelné jsou podle tmavě nafialověle zbarvených vnějších zákrovů a interlobií, což je výraznější především u rostlin rostoucích na otevřených synantropních plochách.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Další pampelišky sekce Ruderalia.  1Další pampelišky sekce Ruderalia. Především Taraxacum baeckiiforme

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Velmi hojný druh ruderální pampelišky rostoucí především v nižších a středních polohách, v oreofytiku jen vzácně. Lze jej nalézt často na velmi ruderalizovaných trávnicích městských parků, zahrad, intravilánech obcí apod.


Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 17.04.2019 00:10

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Kirschner & Štěpánek

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1787128 10


Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 17.04.2019 00:05

púpava

Taraxacum atrox
pampeliška úděsná


Výskyt: IV. - V.

Podobné druhy:

Další pampelišky sekce Ruderalia.