Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lactarius evosmus »

História popisu - Lactarius evosmus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Pete Nouzovský
Dátum: 05.11.2018 07:35

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Lactarius evosmus f. brigantiacus</b> <b>L. R&#233;my</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>80</b>: 489 (1965)<br><b>Lactarius evosmus</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>69</b>: 361 (1954) [1953] <b><font color='#0000FF'>f. evosmus</font></b><br><b>Lactarius evosmus</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>69</b>: 361 (1954) [1953] <b><font color='#0000FF'>var. evosmus</font></b><br><b>Lactarius evosmus var. scrobipes</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, (1953)<br> 1<b>Lactarius evosmus f. brigantiacus</b> <b>L. R&#233;my</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>80</b>: 489 (1965)<br><b>Lactarius evosmus</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>69</b>: 361 (1954) [1953] <b><font color='#0000FF'>f. evosmus</font></b><br><b>Lactarius evosmus</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>69</b>: 361 (1954) [1953] <b><font color='#0000FF'>var. evosmus</font></b><br><b>Lactarius evosmus var. scrobipes</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Fl. Analyt. Champ. Sup&#233;r.</i> (Paris): 474 (1953)<br>

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 16


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 02.01.2015 16:37

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1rýdzik ovoc 1rýdzik jablč

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Lactarius evosmus f. brigantiacus</b> <b>L. Remy</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>80</b>: 489 (1965)<br><b>Lactarius evosmus</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>69</b>: 361 (1954) [1953] <b><font color='#0000FF'>f. evosmus</font></b><br><b>Lactarius evosmus</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>69</b>: 361 (1954) [1953] <b><font color='#0000FF'>var. evosmus</font></b><br><b>Lactarius evosmus var. scrobipes</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, (1953)<br> 1<b>Lactarius evosmus f. brigantiacus</b> <b>L. R&#233;my</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>80</b>: 489 (1965)<br><b>Lactarius evosmus</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>69</b>: 361 (1954) [1953] <b><font color='#0000FF'>f. evosmus</font></b><br><b>Lactarius evosmus</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>69</b>: 361 (1954) [1953] <b><font color='#0000FF'>var. evosmus</font></b><br><b>Lactarius evosmus var. scrobipes</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, (1953)<br>


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 03.12.2013 21:35

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1rýdzik 1rýdzik ovocný


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 03.12.2013 21:30

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1rýdzik bielomliečny 1rýdzik

Český názov:

Old VersionNew Version
1ryzec krátkonohý 1ryzec jablečný

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Lactarius insulsus 1Lactarius evosmus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Fr. 1Kühner & Romagn.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Lactarius evosmus f. brigantiacus</b> <b>L. Remy</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>80</b>: 489 (1965)<br><b>Lactarius evosmus</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>69</b>: 361 (1954) [1953] <b><font color='#0000FF'>f. evosmus</font></b><br><b>Lactarius evosmus</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>69</b>: 361 (1954) [1953] <b><font color='#0000FF'>var. evosmus</font></b><br><b>Lactarius evosmus var. scrobipes</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, (1953)<br>

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1299297


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 02.01.2012 22:33

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Fr.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.02.2002 00:00

rýdzik bielomliečny

Lactarius insulsus
ryzec krátkonohý