Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Leucopaxillus cutefractus »

História popisu - Leucopaxillus cutefractus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 04.11.2018 13:31

čechratec

Leucopaxillus cutefractus Noordel.


Výskyt:

Rastie v tráve na vápnitej piesočnatej pôde alebo na piesočných dunách.