Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Aethusa cynapium subsp. agrestis »

História popisu - Aethusa cynapium subsp. agrestis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 22.05.2019 14:44

Český názov:

Old VersionNew Version
1tetlucha kozí pysk pravá 1tetlucha kozí pysk polní


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 10.09.2018 15:42

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Wallr.) Dostál


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 10.09.2018 15:41

tetucha kozia poľná

Aethusa cynapium subsp. agrestis
tetlucha kozí pysk pravá


Výskyt: VIII. - IX.

Výskyt:

Polní plevel