Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arundo donax »

História popisu - Arundo donax

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 28.08.2018 21:54

Arundo donax
tresť obecná


Výskyt:

4-6 m vysoká tráva, v Evropě rozšířená v Mediterránu jako invazivní druh, celosvětově rozšířený ve všech tropických a subtropických oblastech. Původem je však tento taxon z Indie.