Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Leptosphaeria saprophila »

História popisu - Leptosphaeria saprophila

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 20.08.2018 21:52

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1drobnosférka

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1drobnička

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Pseudothecia polokulovitá až kónická, povrchová, v nahloučených skupinách, 130-160 (250) um v průměru, 75-140 um vysoké, ostiola široce kónická až kónická, 40 x 44 um. Stěna askokarpu tvořená buňkami textura angularis, 6-10 x 4-6(8,8) um, červenohnědými.

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Vřecka 55-88 x 20 um, kyjovitá až nepravidelně kyjovitá, krátce stopkatá. Askospory biseriální, hyalinní, 3x septované, buňky k prostřednímu septu více sevřené, starší askospory až nahnědlé, s velkými lipidovými kapénkami, 16-23 x 6,5-8,5 um, Q=2,5, N=15.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 08.08.2018 21:50

Leptosphaeria saprophila Rehm


Výskyt:

Specializovaně saprofytický taxon, který vyrůstá pouze na suchých plodech jalovců (Juniperus ssp.), nejspíše především těch, které jsou stále připojené k suchým větvičkám. Známá z Juniperus communis subsp. nana.

Podobné druhy:

Lophiostoma juniperi a další taxony rodu Leptosphaeria rostoucí na Juniperus ssp.