Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hieracium stygium »

História popisu - Hieracium stygium

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 25.06.2018 08:44

jastrabník pochmúrny

Hieracium stygium Uechtr.
jestřábník kalný


Výskyt: VI. - VII.

Výskyt:

Subalpínské polohy