Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Inocutis rheades »

História popisu - Inocutis rheades

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 12.12.2015 09:34

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Inonotus rheades 1Inocutis rheades

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Bondartsev & Singer 1(Pers.) Fiasson & Niemelä

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Hemidiscia rheades</b> <b>(Pers.) L&#225;zaro Ibiza</b>, <i>Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.</i> <b>14</b>: 580 (1916)<br><b>Inodermus rheades</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 174 (1886)<br><b>Inonotus rheades</b> <b>(Pers.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>39</b>: 56 (1941)<br><b>Inonotus rheades var. cognatus</b> <b>(Bres.) Pegler</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>47</b>(2): 188 (1964)<br><b>Inonotus rheades</b> <b>(Pers.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>39</b>: 56 (1941) <b><font color='#0000FF'>var. rheades</font></b><br><b>Phylloporia rheades</b> <b>(Pers.) Teixeira</b>, <i>Revista Brasileira de Bot&#226;nica</i> <b>15</b>(2): 126 (1992)<br><b>Polyporus cognatus</b> <b>(Bres.) Speg.</b>, <i>Boln Soc. Cienc. C&#243;rdoba</i> <b>28</b>: 371 (1926)<br><b>Polyporus rheades</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 69 (1825)<br><b>Polyporus rheades var. cognatus</b> <b>Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>18</b>(1/3): 34 (1920)<br><b>Polyporus rheades</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 69 (1825) <b><font color='#0000FF'>var. rheades</font></b><br><b>Polystictus rheades</b> <b>(Pers.) Bigeard &amp; H. Guill.</b>, <i>Fl. Champ. Sup&#233;r. France</i> (Chalon-sur-Sa&#244;ne) <b>2</b>: 366 (1913)<br><b>Xanthochrous rheades</b> <b>(Pers.) Pat.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>13</b>: 200 (1897)<br><b>Xanthochrous rheades</b> <b>(Pers.) Pat.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>13</b>: 200 (1897) <b><font color='#0000FF'>subsp. rheades</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1106199


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.01.2012 10:08

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Bondartsev & Singer


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.02.2002 00:00

ryšavec škoricovohrdzavý

Inonotus rheades