Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Stamnaria persoonii »

História popisu - Stamnaria persoonii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 27.12.2018 11:50

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1krčahovka


Úvodné znenie

Publikoval: Adam Polhorský
Dátum: 16.06.2018 16:31

Stamnaria persoonii (Moug.) Fuckel

Vzácna huba

Výskyt:

Rast na mŕtvych prasličkách Equisetum fluviatile a Equisetum arvense