Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Myrrhis odorata »

História popisu - Myrrhis odorata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 31.05.2018 17:05

čechrica voňavá

Myrrhis odorata (L.) Scop
čechřice vonná


Výskyt: V. - VI.

Význam:

trvale zdomácnený, alochtónny druh, ktorý rastie v pôvodných alebo druhotných rastlinných spoločenst