Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Inonotus nidus-pici »

História popisu - Inonotus nidus-pici

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 16.04.2012 20:44

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Inonotus nidus-pici</b> <b>Pil&#225;t ex Pil&#225;t</b>, <i>Sb. n&#225;r. Muz. Praze</i>, B: 108 (1953)<br><b>Phaeoporus nidus-pici</b> <b>(Pil&#225;t ex Pil&#225;t) Spirin, Zmitr. &amp; Malysheva</b>, <i>Nov. sist. Niz. Rast.</i> <b>40</b>: 164 (2006)<br><b>Xanthochrous nidus-pici</b> <b>(Pil&#225;t) Z. Igm&#225;ndy</b>, <i>Erd&#233;sz. Faip. Egyet. Tud. K&#246;zl.</i>, 1965: 219 (1966)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1298991


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.01.2012 10:11

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Pilát


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.02.2002 00:00

ryšavec ďatlí

Inonotus nidus-pici