Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Alchemilla crinita »

História popisu - Alchemilla crinita

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 02.05.2018 08:22

alchemilka vlasatá

Alchemilla crinita Buser
kontryhel vlasatý


Výskyt: V. - VII.

Výskyt:

Horské louky, pastviny, okraje cest, ruderální trávníky,