Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Verrucaria elevata »

História popisu - Verrucaria elevata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 27.03.2018 09:20

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnice


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 27.03.2018 09:20

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Slovensky bradavnica Česky bradavnice Thallus: kôrovitý Apothecia: ? Reakcie: ? Substrát: známa z Fínska, Ruska a pobaltských krajín, vápence a betón Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www-1.ut.ee/ial5/fce/fce49pdf/fce49_pykala.pdf


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 27.03.2018 09:15

Verrucaria elevata (Nyl.) Zschacke