Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hysteropatella elliptica »

História popisu - Hysteropatella elliptica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 23.01.2021 21:53

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Hysterium ellipticum</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 195 (1815)<br><b>Hysteropatella elliptica f. divergens</b> <b>Rehm</b>, <i>Ber. bayer. bot. Ges.</i> <b>13</b>: 104 (1912)<br><b>Hysteropatella elliptica</b> <b>(Fr.) Rehm</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 33): 368 (1890) [1896] <b><font color='#0000FF'>f. elliptica</font></b> 1<b>Hysterium ellipticum</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 195 (1815)<br><b>Hysteropatella elliptica f. divergens</b> <b>Rehm</b>, <i>Ber. bayer. bot. Ges.</i> <b>13</b>: 104 (1912)


Zmeny urobil: Juraj Komár
Dátum: 08.03.2018 19:42

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1Výtrusy dlhé 19-26 µm, v hyméniu prítomný modravý pigment 1


Zmeny urobil: Juraj Komár
Dátum: 08.03.2018 19:41

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy dlhé 19-26 µm, v hyméniu prítomný modravý pigment

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Úvodné znenie

Publikoval: Juraj Komár
Dátum: 08.03.2018 19:36

Hysteropatella elliptica (Fr.) Rehm