Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Verrucaria obfuscans »

História popisu - Verrucaria obfuscans

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.03.2018 20:15

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, popraskaný na areoly, s hlbokými trhlinami, hranaté 0,5-1,2 mm, hnedo zelenkasté až hnedý, niekedy pomúčené Prothallus: chýba alebo nezreteľný, tmavý Apothecia: perithecia spolovice zanorené, 100-200 µm Reakcie: ? Substrát: vápencové kamene, parapety a dlažba, pomníky, väčšinou miesta kontaminované hrdzou, často parazituje na Verrucaria polysticta alebo Placopyrenium fuscellum Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://fungi.myspecies.info/taxonomy/term/6829/descriptions https://www.researchgate.net/publication/285936151_A_revision_of_verrucaria_SL_verrucariaceae_in_Poland  1Thallus: kôrovitý, popraskaný na areoly, s hlbokými trhlinami, hranaté 0,5-1,2 mm, hnedo zelenkasté až hnedý, niekedy pomúčené Prothallus: chýba alebo nezreteľný, tmavý Apothecia: perithecia spolovice zanorené, 100-200 µm Reakcie: ? Substrát: vápencové kamene, parapety a dlažba, pomníky, väčšinou miesta kontaminované hrdzou, často parazituje na Verrucaria polysticta alebo Verrucaria fuscella Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://fungi.myspecies.info/taxonomy/term/6829/descriptions https://www.researchgate.net/publication/285936151_A_revision_of_verrucaria_SL_verrucariaceae_in_Poland


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.03.2018 12:24

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnice

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, popraskaný na areoly, s hlbokými trhlinami, hranaté 0,5-1,2 mm, hnedo zelenkasté až hnedý, niekedy pomúčené Prothallus: chýba alebo nezreteľný, tmavý Apothecia: perithecia spolovice zanorené, 100-200 µm Reakcie: ? Substrát: vápencové kamene, parapety a dlažba, pomníky, väčšinou miesta kontaminované hrdzou, často parazituje na Verrucaria polysticta alebo Placopyrenium fuscellum Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://fungi.myspecies.info/taxonomy/term/6829/descriptions https://www.researchgate.net/publication/285936151_A_revision_of_verrucaria_SL_verrucariaceae_in_Poland


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 06.03.2018 12:23

Verrucaria obfuscans Nyl.