Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Verrucaria glaucovirens »

História popisu - Verrucaria glaucovirens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.03.2018 12:14

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnice

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, popraskaný na areoly, hnedý, matný, hrubý 0,4-0,6 mm, trhliny široké, areoly ploché, obdĺžnikovité 0,5-1,5 mm, sekundárne delené na menšie časti Prothallus: nemá Pycnidia: neznáme Apothecia: perithecia viacero na areole, zanorené, neskôr sotva vyčnievajúce hnedé, exciple pologuľovité až elipsoidné 0,15-0,25 mm Reakcie: negatívne Substrát: na pieskovcoch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56557


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 06.03.2018 12:14

Verrucaria glaucovirens Grummann