Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Verrucaria bryoctona »

História popisu - Verrucaria bryoctona

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.03.2018 19:53

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, šedo zelený alebo belavý, zrnito bradavičnatý, zložený z goniocystov 15-40 µm Prothallus: nezreteľný, belavý Apothecia: perithecia guľovité, 0,3-0,5 mm, čierne, z ¾ zanorené Reakcie: negatívne Substrát: na zemi medzi živými aj odumretými machmi, vlhké lokality, často v spoločenstve s Collema limosum Podobná Verrucaria xyloxena má stielku hnedú a odlišné spóry; Verrucaria viridigrana rastie na kôre listnatých stromov Ulmus, Quercus a má odlišné spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_V/Texte_V/Verrucaria_bryoctona.htm http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=39813 https://www.researchgate.net/publication/285936151_A_revision_of_verrucaria_SL_verrucariaceae_in_Poland https://museum.wales/media/13849/Orange-A-2013-British-and-other-pyrenocarpous-lichens.pdf  1Thallus: kôrovitý, šedo zelený alebo belavý, zrnito bradavičnatý, zložený z goniocystov 15-40 µm Prothallus: nezreteľný, belavý Apothecia: perithecia guľovité, 0,3-0,5 mm, čierne, z ¾ zanorené Reakcie: negatívne Substrát: na zemi medzi živými aj odumretými machmi, vlhké lokality, často v spoločenstve s Collema limosum Podobná Verrucaria xyloxena má stielku hnedú a odlišné spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_V/Texte_V/Verrucaria_bryoctona.htm http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=39813 https://www.researchgate.net/publication/285936151_A_revision_of_verrucaria_SL_verrucariaceae_in_Poland https://museum.wales/media/13849/Orange-A-2013-British-and-other-pyrenocarpous-lichens.pdf


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.03.2018 11:33

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnice mechová

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, šedo zelený alebo belavý, zrnito bradavičnatý, zložený z goniocystov 15-40 µm Prothallus: nezreteľný, belavý Apothecia: perithecia guľovité, 0,3-0,5 mm, čierne, z ¾ zanorené Reakcie: negatívne Substrát: na zemi medzi živými aj odumretými machmi, vlhké lokality, často v spoločenstve s Collema limosum Podobná Verrucaria xyloxena má stielku hnedú a odlišné spóry; Verrucaria viridigrana rastie na kôre listnatých stromov Ulmus, Quercus a má odlišné spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_V/Texte_V/Verrucaria_bryoctona.htm http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=39813 https://www.researchgate.net/publication/285936151_A_revision_of_verrucaria_SL_verrucariaceae_in_Poland https://museum.wales/media/13849/Orange-A-2013-British-and-other-pyrenocarpous-lichens.pdf


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 06.03.2018 11:32

Verrucaria bryoctona (Th. Fr.) Orange