Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Verrucaria acrotella »

História popisu - Verrucaria acrotella

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.03.2018 11:30

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnice

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, variabilný, zrnitý až bradavičnatý, niekedy popraskaný na areoly, za mokra trochu rôsolovitý, areoly hranaté 0,5-1 mm, jednotlivé alebo v malých skupinách, hnedé, matné Prothallus: hnedý riasnatý Apothecia: perithecia po 1-3 na areole, 0,2-0,23 mm, zanorené s hornou tretinou vyčnievajúcou, hnedé Reakcie: negatívne Substrát: na kremičitých skalách, väčšinou blízko zeme Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56531 http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=2467


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 06.03.2018 11:29

Verrucaria acrotella Ach.