Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Inocybe nitidiuscula »

História popisu - Inocybe nitidiuscula

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 16.10.2015 20:11

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.01.2012 21:13

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Britzelm.) Lapl.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 31.01.2002 00:00

vláknica hodvábna

Inocybe nitidiuscula
vláknice lesknavá