Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Usnea glabrata »

História popisu - Usnea glabrata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 26.02.2018 12:14

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bradatec

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1provazovka olysalá

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník EX vyhynulý alebo nezvestný (extinct)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kríčkovitý, konáriky bledožlté s hnedastým nádychom, vzpriamené, 2-5 cm, nepravidelné, báza trochu zúžená, niekedy hnedá až čierna Soralia: široké, kruhové až nepravidelné, ploché Soredia: zrnité Apothecia: neznáme Reakcie: C-, K- alebo K+ žltá, Pd+ oranžová (dreň) Substrát: na kôre listnatých aj ihličnatých stromov vo výškach 400-1500 mnm, citlivá na znečistenie vzduchu Podobná Usnea cornuta Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_U/Textes_U/Usnea_glabrata.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54665 http://fungi.myspecies.info/taxonomy/term/6378/descriptions


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 26.02.2018 12:13

Usnea glabrata (Ach.) Vain.