Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Toninia philippea »

História popisu - Toninia philippea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.02.2018 20:18

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: lupeňovitý, popraskaný na areoly 0,8-1,2 mm, žltkastý až červenohnedý Pycnidia: zanorené, šupinovité, konídia podlhovasté Apothecia: ploché 0,7 mm, s okrajom, neskôr konvexné bez okraja Reakcie: negatívne Substrát: suché vápence a dolomity, najčastejšie otvorené trávnaté plochy vo vyšších výškach Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53325 http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=2370  1Thallus: lupeňovitý, popraskaný na areoly 0,8-1,2 mm, žltkastý až červenohnedý Pycnidia: zanorené, šupinovité, konídia podlhovasté Apothecia: ploché 0,7 mm, s okrajom, neskôr konvexné bez okraja Reakcie: negatívne Substrát: suché vápence a dolomity, najčastejšie otvorené trávnaté plochy vo vyšších polohách Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53325 http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=2370


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 16.02.2018 08:43

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1riasanka

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1toninie

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník NT ohrozený (Near Threatened)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, popraskaný na areoly 0,8-1,2 mm, žltkastý až červenohnedý Pycnidia: zanorené, šupinovité, konídia podlhovasté Apothecia: ploché 0,7 mm, s okrajom, neskôr konvexné bez okraja Reakcie: negatívne Substrát: suché vápence a dolomity, najčastejšie otvorené trávnaté plochy vo vyšších výškach Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53325 http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=2370


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 16.02.2018 08:43

Toninia philippea (Mont.) Timdal