Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Thelenella muscorum »

História popisu - Thelenella muscorum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 16.02.2018 07:47

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1-

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1mechovnice mechová

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, blanitý, tenký, belavý až svetlohnedý Apothecia: perithecia 0,3-0,6 mm, ± zanorené medzi listami a stonkami machu, hnedé Reakcie: negatívne Substrát: spočiatku parazituje na machoch, neskôr sa osamostatní a vyvíja sa na zemi, horské oblasti Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_T/Thelenella_musco_muscorum.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=124805


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 16.02.2018 07:47

Thelenella muscorum (Th. Fr.) Vain.