Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Thelenella muscorum »

História popisu - Thelenella muscorum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2022 13:58

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1- 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Chromatochlamys muscorum</b> <b>(Th. Fr.) H. Mayrhofer &amp; Poelt</b>, <i>Herzogia</i> <b>7</b>(1-2): 28 (1985)<br><b>Chromatochlamys muscorum</b> <b>(Th. Fr.) H. Mayrhofer &amp; Poelt</b>, <i>Herzogia</i> <b>7</b>(1-2): 28 (1985) <b><font color='#0000FF'>var. muscorum</font></b><br><b>Chromatochlamys muscorum var. octospora</b> <b>(Nyl.) H. Mayrhofer &amp; Poelt</b>, <i>Herzogia</i> <b>7</b>(1-2): 37 (1985)<br><b>Microglaena holliana</b> <b>A.L. Sm.</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>49</b>: 42 (1911)<br><b>Microglaena muscorum</b> <b>Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 362 (1861) [1860]<br><b>Microglaena muscorum f. octospora</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>1</b>: 194 (1921) [1922]<br><b>Microglaena muscorum var. octospora</b> <b>(Nyl.) Cretz.</b>, <i>Anal. Inst. Cerc. Exp. for.</i>, Ser. 1 <b>7</b>: 119 (1942)<br><b>Thelenella muscorum</b> <b>(Th. Fr.) Vain.</b>, <i>Term. F&#252;z.</i> <b>22</b>: 341 (1899) <b><font color='#0000FF'>var. muscorum</font></b><br><b>Thelenella muscorum var. octospora</b> <b>(Nyl.) Coppins &amp; Fryday</b>, in Fryday &amp; Coppins, <i>Lichenologist</i> <b>36</b>(2): 91 (2004)<br><b>Verrucaria muscicola var. octospora</b> <b>Nyl.</b>, <i>Schr. Phys.-&#214;kon. Ges. Konigsberg</i> <b>11</b>: 43 (1870)<br><b>Verrucaria muscorum</b> <b>Frege</b>, <i>Deutsch. Botan. Taschenb.</i> <b>2</b>: 206 (1812)<br><b>Verrucaria muscorum</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. orb. veg.</i> (Lundae) <b>1</b>: 287 (1825)<br><b>Weitenwebera muscorum</b> <b>(Th. Fr.) K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>4</b>: 328 (1863) 1<b>Chromatochlamys muscorum</b> <b>(Th. Fr.) H. Mayrhofer &amp; Poelt</b>, <i>Herzogia</i> <b>7</b>(1-2): 28 (1985)<br><b>Chromatochlamys muscorum var. octospora</b> <b>(Nyl.) H. Mayrhofer &amp; Poelt</b>, <i>Herzogia</i> <b>7</b>(1-2): 37 (1985)<br><b>Microglaena holliana</b> <b>A.L. Sm.</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>49</b>: 42 (1911)<br><b>Microglaena muscorum</b> <b>Th. Fr.</b>, <i>Lich. arct.</i> (Uppsala): 262 (1860)<br><b>Microglaena muscorum f. octospora</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>1</b>: 194 (1921) [1922]<br><b>Microglaena muscorum var. octospora</b> <b>(Nyl.) Cretz.</b>, <i>Anal. Inst. Cerc. Exp. for.</i>, Ser. 1 <b>7</b>: 119 (1942)<br><b>Thelenella muscorum var. octospora</b> <b>(Nyl.) Coppins &amp; Fryday</b>, in Fryday &amp; Coppins, <i>Lichenologist</i> <b>36</b>(2): 91 (2004)<br><b>Verrucaria muscicola var. octospora</b> <b>Nyl.</b>, <i>Schr. Phys.-&#214;kon. Ges. Konigsberg</i> <b>11</b>: 43 (1870)<br><b>Verrucaria muscorum</b> <b>Frege</b>, <i>Deutsch. Botan. Taschenb.</i> <b>2</b>: 206 (1812)<br><b>Verrucaria muscorum</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. orb. veg.</i> (Lundae) <b>1</b>: 287 (1825)<br><b>Weitenwebera muscorum</b> <b>(Th. Fr.) K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>4</b>: 328 (1863) [1865]


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 16.02.2018 07:47

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1-

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1mechovnice mechová

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, blanitý, tenký, belavý až svetlohnedý Apothecia: perithecia 0,3-0,6 mm, ± zanorené medzi listami a stonkami machu, hnedé Reakcie: negatívne Substrát: spočiatku parazituje na machoch, neskôr sa osamostatní a vyvíja sa na zemi, horské oblasti Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_T/Thelenella_musco_muscorum.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=124805


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 16.02.2018 07:47

Thelenella muscorum (Th. Fr.) Vain.