Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Strangospora moriformis »

História popisu - Strangospora moriformis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2022 13:54

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1- 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Arthonia moriformis</b> <b>Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 5 (1814)<br><b>Biatora moriformis</b> <b>(Ach.) Tuck.</b>, <i>Syn. N. Amer. Lich.</i> (Boston) <b>2</b>: 50 (1888)<br><b>Biatorella moriformis</b> <b>(Ach.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(2): 401 (1874)<br><b>Biatorella moriformis</b> <b>(Ach.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(2): 401 (1874) <b><font color='#0000FF'>f. moriformis</font></b><br><b>Biatorella moriformis</b> <b>(Ach.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(2): 401 (1874) <b><font color='#0000FF'>var. moriformis</font></b><br><b>Dothidea moriformis</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>, ser. 3 <b>40</b>: 88 (1819)<br><b>Kullhemia moriformis</b> <b>(Ach.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>: 183 (1878)<br><b>Lecidea moriformis</b> <b>(Ach.) Samp.</b>, <i>Brot&#233;ria</i>, s&#233;r. bot. <b>15</b>: 23 (1917)<br><b>Lecidea tantilla</b> <b>Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i> <b>21</b>: 363 (1856)<br><b>Triblidium moriforme</b> <b>(Ach.) Nyl. ex Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>2</b>: 591 (1883) 1<b>Arthonia moriformis</b> <b>Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 5 (1814)<br><b>Biatora moriformis</b> <b>(Ach.) Tuck.</b>, <i>Syn. N. Amer. Lich.</i> (Boston) <b>2</b>: 50 (1888)<br><b>Biatorella moriformis</b> <b>(Ach.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae)(2): 401 (1874)<br><b>Biatorella tantilla</b> <b>(Nyl. ex Leight.) H. Olivier</b>, <i>M&#233;m. Acad. Cienc. Art. Barcelona</i>, Ser. 3 <b>11</b>(no. 15): 8 (264) (1914)<br><b>Dothidea moriformis</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>, ser. 3 <b>40</b>: 88 (1819)<br><b>Kullhemia moriformis</b> <b>(Ach.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>: 183 (1878)<br><b>Lecidea moriformis</b> <b>(Ach.) Samp.</b>, <i>Brot&#233;ria</i>, s&#233;r. bot. <b>15</b>: 23 (1917)<br><b>Lecidea tantilla</b> <b>Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i> <b>21</b>(4): 363 (1857) [1856]<br><b>Lecidea tantilla</b> <b>Nyl. ex Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>: 354 (1871)<br><b>Sarea moriformis</b> <b>(Ach.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(3): 515 (1898)<br><b>Triblidium moriforme</b> <b>(Ach.) Nyl. ex Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>2</b>: 591 (1883)


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 11.02.2018 18:00

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1-

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1drobnovýtruska morušovitá

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, často zanorený až nenápadný prípadne jemne zrnitý, niekedy obmedzený iba na časť pod apotheciami, svetlo šedý až biely Apothecia: obvykle početné, rozptýlené 0,3-0,5 mm, disky tmavohnedé až čierne, okraj tmavý, často chýba Reakcie: negatívne Substrát: na odkôrnenom dreve prípadne starej kôre ihličnanov Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53076 http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=19071


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 11.02.2018 17:59

Strangospora moriformis (Ach.) Stein