Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Brunneoporus minutus »

História popisu - Brunneoporus minutus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 09.02.2018 18:05

Český názov:

Old VersionNew Version
1outokovka 1outkovka


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 09.02.2018 18:04

trúdnikovček

Brunneoporus minutus (Spirin) Audet
outokovka