Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rinodina efflorescens »

História popisu - Rinodina efflorescens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 02.02.2018 12:18

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1rinodína

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1rohovka

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, niekedy jemne popraskaný na nepravidelné areoly 0,25-0,6 mm, rýchle sa menia na zrnité, hnedé Prothallus: chýba Soralia: na okraji konárikov, jemne konvexné, farby stielky alebo trochu bledšie, niekedy rozptýlené no netvoria kôru Soredia: sa tvoria na okraji areol Pycnidia: zanorené, s hnedými ostiolami, konídiá valcovité 3,5-5x1 µm Apothecia: obvykle chýbajú alebo riedke, 0,6-0,7 mm, disky ploché, tmavohnedé až čierne, okraj hrubý stielkový Reakcie: K-, C-, Pd+ rumelková Substrát: na kôre Quercus, Abies, Acer, Alnus, Populus, Salix, Thuja, tiež na machoch a lišajníkoch (Parmelia sulcata) Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55212 http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=19003 http://fungi.myspecies.info/all-fungi/rinodina-efflorescens https://books.google.sk/books?id=v_bvTjXraM0C&pg=PA242&dq=rinodina+american+arctic+lichens&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwj5u4O9q4XZAhUHZ1AKHeYeDXMQ6wEIKDAA#v=onepage&q&f=true


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 02.02.2018 12:18

Rinodina efflorescens Malme